Od 12 sierpnia wnioski o wsparcie z PROW mogą składać grupy producentów, a od 9 września firmy przetwórcze Drukuj Email
Piątek, 13 Sierpień 2010 07:39

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przewidziano prawie miliard euro na inwestycje w przetwórstwo rolno-spożywcze w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej". Pomoc finansowa z tego działania skierowana jest do grup producentów rolnych, "mikroprzedsiębiorstw", małych i średnich firm przetwórczych, które zatrudniają mniej niż 750 pracowników lub osiągają dochód nieprzekraczający 200 milinów euro rocznie.  Podmioty te w przypadku prowadzenia inwestycji zmierzających do ich unowocześnienia czy podniesienia ich konkurencyjności na rynku, mogą ubiegać się o refundowanie przez ARiMR części poniesionych na ten cel kosztów.

Przy czym inwestycje muszą być związane z wytwarzaniem żywności, jej przechowywaniem lub handlem hurtowym produktami rolnymi. Dofinansowanie można otrzymać np. na zakup maszyn lub urządzeń służących do przetwarzania produktów rolnych a także ich magazynowania. Również inwestycje w budowę albo modernizację budynków i budowli wykorzystywanych do takich celów kwalifikują się do otrzymania pomocy z działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej". Wsparcie można tez dostać na zakup specjalistycznych środków transportu przeznaczonych do przewozu produktów rolnych np. chłodni i izoterm oraz na pokrycie kosztów poniesionych na wdrażanie systemów zarządzania jakością.

Pierwszego dnia tegorocznego naboru, do oddziałów regionalnych ARiMR wpłynęło 13 wniosków o pomoc z działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" na łączną kwotę nieco ponad 70 mln złotych. Tegoroczna pula środków na wsparcie z tego działania wynosi około 977 milionów złotych, a wniosków o wsparcie przyjmowane będą do dnia roboczego następującego po dniu podania do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.arimr.gov.pl informacji określającej, że zapotrzebowanie na środki finansowe wynikające ze złożonych w 2010 r. wniosków osiągnęło co najmniej 120% dostępnych środków, lecz nie później niż w dniu 31 grudnia 2010 r.

W pierwszej kolejności, czyli od 12 sierpnia do 8 września, wnioski o wsparcie mogą składać tylko grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy, uznane organizacje producentów owoców i warzyw oraz utworzone przez te podmioty spółki osobowe, spółki kapitałowe oraz spółdzielnie zgodnie z zapisami w odpowiednim rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jest to bardzo istotne, by tylko takie podmioty składały w tym okresie swoje wnioski. Jeżeli bowiem inny podmiot, który nie będzie grupą producentów rolnych, wstępnie uznaną grupą, uznaną organizacją producentów owoców i warzyw złoży w tym czasie swój wniosek, to zostanie on automatycznie odrzucony. Inni przedsiębiorcy zainteresowani  otrzymaniem wsparcia na inwestycje będą mogli składać wnioski od 9 września.

Ogłoszenie w tej sprawie podpisane przez Prezesa ARiMR Tomasza Kołodzieja zostało opublikowane 28 lipca w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, oraz na portalu informacyjnym Agencji. Wnioski należy składać w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji planowanej inwestycji, osobiście lub za pośrednictwem upoważnionej osoby. Jedynie w przypadku Lubuskiego OR oraz Podlaskiego OR wnioski przyjmowane będą w siedzibach Biur Wsparcia Inwestycyjnego w tych oddziałach regionalnych tj. odpowiednio w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Walczaka 106 i w Białymstoku przy ul. Lipowej 32A.

Kwota dofinansowania udzielanego przez ARiMR przedsiębiorcom i grupom producentów może wynieść od 100 tysięcy złotych do nawet 20 milionów złotych. Z tym, że wsparcie wypłacane przez Agencję może pokryć od 25% do 50% poniesionych przez przedsiębiorcę tzw. kosztów kwalifikowanych.

Na najwyższe, 50% dofinansowanie mogą liczyć właściciele "mikroprzedsiębiorstw", oraz małych i średnich firm, zajmujący się przetwórstwem roślin na cele energetyczne albo nabywający co najmniej 25% produktów rolnych na podstawie umów zawartych z grupami producentów rolnych, wstępnie uznanymi lub uznanymi grupami producentów owoców i warzyw oraz grupy producentów rolnych, uznane grupy czy uznane organizacje producentów owoców i warzyw. Dofinansowanie w wysokości 40% mogą otrzymać mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy zajmują się działalnością inną niż wyżej opisana. Natomiast zwrot 25% poniesionych kosztów inwestycyjnych otrzymają przedsiębiorstwa zatrudniające do 750 pracowników lub takie w których roczny obrót nie przekracza 200 milionów euro.

 Agencja wypłaca dofinansowanie po zrealizowaniu przez przedsiębiorcę zaplanowanej inwestycji.

 

Departament Komunikacji Społecznej ARiMR

 

 

Rolnicze wieści

Gospodarka

Ankieta

Jak oceniasz funkcjonowanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?
 

Polecamy...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kursy walut


Warning: file_get_contents(http://bankowynet.pl/scripts/webmaster/box.php?waluty=USD%2BEUR%2BCHF%2BGBP%2BCZK&mode=ks&wstawka_szerokosc=110&wstawka_obramowanie=1px+solid+%23e6e6e6&czcionka_typ=Arial%2C+Verdana%2C+Helvetica%2C+Tahoma&czcionka_rozmiar=12&naglowek_tlo=%23e6e6e6&naglowek_kolor=%23666666&komorka1_tlo=%23f2f2f2&komorka2_tlo=%23e6e6e6&nazwy_wyrownanie=center&komorka_kolor=%23454551&wykres=1&naglowek=1&pogrubienie=1&&strzalki=1&&przelicznik=1&site=http://www.info.rbprojekt.pl) [function.file-get-contents]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /modules/mod_bankowynet/mod_bankowynet.php on line 45

Polecane linki

Pogoda


 

Kto jest na stronie...

Naszą witrynę przegląda teraz 51 gości 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Theme, .org.uk tld hosting. Valid XHTML and CSS.