Około 12 tys. nowych miejsc pracy może powstać na wsi. ARiMR zakończyła przyjmowanie wniosków od "mikroprzedsiębiorców" Drukuj Email
Czwartek, 15 Lipiec 2010 07:43

Przez 10 dni roboczych, w okresie od 28 czerwca do 9 lipca br. można było składać w Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o udzielnie wsparcia z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Działanie to służy powstawaniu nowych miejsc pracy na terenach wiejskich. Udzielane wsparcie, w zależności od ilości nowopowstających miejsc pracy, wynosi od 100 do 300 tysięcy zł. a do rozdzielenia jest w tym roku miliard 200 milionów złotych.

Tegoroczny nabór wniosków cieszył się dużym zainteresowaniem, bowiem w Oddziałach Regionalnych ARiMR dotychczas zarejestrowano ich ponad 9 tys. Jest to o 4 tys. więcej niż w ubiegłorocznym naborze, a wzrost może być jeszcze większy, ponieważ część zainteresowanych wysłała dokumenty pocztą i dotrą one do ARiMR w ciągu kilku najbliższych dni. W tym wypadku o dotrzymaniu terminu przez wnioskodawców decyduje data stempla pocztowego. Ze wstępnej analizy przyjętych  przez Agencję dokumentów wynika iż, wnioskodawcy planują,  przy otrzymaniu wsparcia z PROW na lata 2007-13, utworzenie około 12 tys. nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich. Najczęściej deklarują utworzenie w swoich firmach dwóch nowych miejsc pracy.

Z przebiegu naboru wniosków wynika, że najwięcej chętnych do skorzystania z pieniędzy na tworzenie nowych miejsc pracy w "mikroprzedsiębiorstwach" działających i powstających na terenach wiejskich jest: w Wielkopolsce, na Mazowszu, Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, w woj. warmińsko-mazurskim, na Pomorzu, oraz w woj. kujawsko-pomorskim. Każde województwo otrzymało limit środków finansowych na wsparcie w tym roku działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". Już teraz wiadomo, że wnioski złożone od 28 czerwca do 9 lipca wykorzystują w ponad 100% takie limity w piętnastu regionach, poza województwem dolnośląskim, choć i tam sytuacja może się jeszcze zmienić gdy do Agencji trafią wszystkie wnioski wysłane pocztą.

Przyjęte w tegorocznym naborze zasady udzielania wsparcia są korzystniejsze zwłaszcza w wypadku powstawania większej ilości miejsc pracy. Za utworzenie  jednego miejsca pracy można otrzymać  tak jak wcześniej 100 tys. zł. ale przy utworzeniu dwóch miejsc pracy wsparcie wynosi teraz 200 tys. zł. a za utworzenie trzech lub więcej nowych miejsc pracy beneficjent otrzyma 300 tys. zł.  Poprzednio Beneficjenci, aby otrzymać np. refundację w wysokości 300 tys. zł, musieli  utworzyć co najmniej pięć nowych miejsc pracy.

Zwiększone, w stosunku do ubiegłego roku,  zainteresowanie pieniędzmi służącymi tworzeniu nowych miejsc pracy na terenach wiejskich,  jest z pewnością efektem korzystniejszych rozwiązań przyznawania pomocy oraz większego optymizmu przedsiębiorców, którzy teraz lepiej oceniają perspektywy rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju. Wzrost liczby wniosków jest też zapewne wynikiem wyjątkowo szeroko przeprowadzonej przez ARiMR kampanii promocyjno informacyjnej.  W sposób bezprecedensowy tegoroczny nabór wniosków o wsparcie z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" z PROW na lata 2007-2013 był "nagłaśniany" poprzez "spoty" telewizyjne w TVP oraz wspierane finansowo przez ARiMR audycje Polskiego Radia. Ponadto poprzedziły go ogłoszenia  w prasie  (zwłaszcza regionalnej ) oraz szereg informacji zamieszczanych na nowej stronie internetowej ARiMR. Z pewnością też istotne były spotkania, organizowane przez Agencję wraz Ośrodkami Doradztwa Rolniczego oraz Samorządami, ze środowiskami przedsiębiorców oraz towarzysząca im "akcja ulotkowa". To wszystko sprawiło, że informacje o możliwości dofinansowania tworzenia  nowych miejsc pracy na terenach wiejskich mogły dotrzeć do wszystkich zainteresowanych a to przełożyło się na większą liczbę złożonych wniosków o przyznanie wsparcia.

Liczba wniosków przyjętych przez poszczególne OR ARiMR i wykorzystanie wojewódzkich limitów środków przewidzianych w tegorocznym naborze na "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

Lp.

Oddział Regionalny

Liczba złożonych wniosków

Wykorzystanie limitu środków finansowych

Średnia kwota wnioskowana
[w zł]

1

Dolnośląski

319

90,44%

199 061,94

2

Kujawsko - pomorski

535

155,74%

192 489,27

3

Lubelski

593

117,11%

182 120,29

4

Lubuski

280

173,74%

200 678,46

5

Łódzki

455

126,15%

201 666,77

6

Małopolski

721

100,68%

182 155,84

7

Mazowiecki

1 051

151,05%

209 937,77

8

Opolski

308

139,28%

181 597,36

9

Podkarpacki

624

113,28%

179 842,37

10

Podlaski

313

143,44%

185 684,59

11

Pomorski

561

196,45%

203 767,03

12

Śląski

765

175,98%

183 925,73

13

Świętokrzyski

399

130,58%

184 932,85

14

Warmińsko - mazurski

587

258,83%

211 524,80

15

Wielkopolski

1 177

204,44%

213 218,32

16

Zachodniopomorski

394

158,92%

189 608,77

Razem Działanie

         9 082

x

195 916,50

Kto może otrzymać wsparcie na tworzenie nowych miejsc pracy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 określa  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa Marka Sawickiego.  Pomoc przysługuje firmom zatrudniającym mniej niż 10 pracowników i mającym obrót lub całkowity bilans roczny na poziomie nie przekraczającym  2 mln euro.  O wsparcie mogły się też ubiegać osoby fizyczne i prawne planujące utworzenie lub rozwinięcie firm prowadzących na terenach wiejskich  działalność nie związaną z rolnictwem. Możliwe jest także udzielenie w pewnych warunkach takiego wsparcia także firmom działającym lub planującym rozpoczęcie działalności w gminach miejsko-wiejskiej lub miejskich. I tak, jeżeli firma podejmuje lub świadczy usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, może otrzymać pomoc na "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" gdy miejscem jej działalności jest gmina miejsko-wiejskiej z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców lub gmina miejska z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców. Jeżeli natomiast firma prowadzi lub planuje rozpoczęcie działalności innej niż usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, miejscem jej prowadzenia mogą być miejscowości należące do gmin miejsko-wiejskich z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców albo gmin miejskich z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

Pomoc będzie wypłacana przez ARiMR po zrealizowaniu projektu. Osobom, które nie mają wystarczająco dużo własnych środków na sfinansowanie inwestycji, ARiMR może, po podpisaniu umowy o przyznaniu pomocy, przyznać zaliczkę. Kwota zaliczki  może wynieść w tym roku nawet do 50% pomocy przyznanej wnioskodawcy przez ARiMR.

O kolejności, w jakiej będzie przysługiwała pomoc z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", zadecyduje w tym roku liczba punktów, które ARiMR przyzna konkretnemu wnioskowi na podstawie kryteriów określonych w rozporządzeniu MRiRW. Preferowane będą projekty z regionów uboższych i z terenów borykających się z dużym bezrobociem.

 

Departament Komunikacji Społecznej ARiMR

 

 

Rolnicze wieści

Gospodarka

Ankieta

Jak oceniasz funkcjonowanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?
 

Polecamy...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kursy walut


Warning: file_get_contents(http://bankowynet.pl/scripts/webmaster/box.php?waluty=USD%2BEUR%2BCHF%2BGBP%2BCZK&mode=ks&wstawka_szerokosc=110&wstawka_obramowanie=1px+solid+%23e6e6e6&czcionka_typ=Arial%2C+Verdana%2C+Helvetica%2C+Tahoma&czcionka_rozmiar=12&naglowek_tlo=%23e6e6e6&naglowek_kolor=%23666666&komorka1_tlo=%23f2f2f2&komorka2_tlo=%23e6e6e6&nazwy_wyrownanie=center&komorka_kolor=%23454551&wykres=1&naglowek=1&pogrubienie=1&&strzalki=1&&przelicznik=1&site=http://www.info.rbprojekt.pl) [function.file-get-contents]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /modules/mod_bankowynet/mod_bankowynet.php on line 45

Polecane linki

Pogoda


 

Kto jest na stronie...

Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Theme, .org.uk tld hosting. Valid XHTML and CSS.